วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น

Free
Lessons 11
Categories General
Skill Level Beginner , Engineering Student
Languages ไทย
Access Unlimited
Take Course

วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น

ผศ.ดร.ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม

เรียนรู้พื้นฐานการคำนวณวงจรไฟฟ้า เริ่มตั้งแต่หลักการและทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง เป็นพื้นฐานการเรียนรู้ที่สำคัญของนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

Curriculum

Lesson 1
Definition in EE
Lesson 2
Ohm's Law
Lesson 3
Definition of Node, Mesh, Series, Parallel
Lesson 4
Kirchhoff's Law
Lesson 5
Divider Rules
Lesson 6
Nodal Analysis and Super Node
Lesson 7
Mesh Analysis and Supermesh
Lesson 8
Source Transformation
Lesson 9
Superposition Theorem
Lesson 10
Thevenin's Theorem
Lesson 11
Norton's Theorem
Posted in .