ข่าวประชาสัมพันธ์

บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ประจำปีการศึกษา 2560

ขอแสดงความยินดีกับ บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ประจำปีการศึกษา 2560

“Intelligence plus character—that is the goal of true education.” —Martin Luther King Jr.

อัลบั้มภาพถ่ายในวันซ้อมรับปริญญาและถ่ายภาพหมู่

EE Graduation 2018

WIECON ประชาสัมพันธ์งานประกวดโครงงาน Humanitarian project

Call for participation - Humanitarian Project Competition for $1000 award!!!

Details URL:  http://wieconece.org/hac-track/

 

โครงการค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ NECTEC eCamp 2018

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดทำโครงการค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ NECTEC eCamp 2018 ขึ้น

ระหว่างวันที่ 15-19 ต.ค. 2561 ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์