ข่าวประชาสัมพันธ์

รางวัล 2019 TRF-OHEC-Scopus Young Researcher Awards

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล 2019 TRF-OHEC-Scopus Young Researcher Awards สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ สาขา Engineering & Multidisciplinary Technology จากผลงานการพัฒนาเครื่องกำเนิดพลาสมาเย็นที่สามารถทำงานได้ที่บรรยากาศปกติ ราคาถูกตั้งแต่หลัก 2-3 หมื่นบาทสำหรับเครื่องขนาดเล็ก จนถึงหลักแสนบาทในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสีเขียวสำหรับการรักษา ปรับปรุง หรือเพิ่มคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ ช่วยให้ผลผลิตทางการเกษตรของไทยได้รับการยอมรับและเป็นจุดแข็งที่สามารถตีตลาดโลกได้

โดยเข้ารับรางวัลเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 จาก พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่… พบ…เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ครั้งที่ 18 ซึ่งจัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

https://www.trf.or.th/trf-events-activities/13151-trf-ohec-annual-congress-toac-2019

 

สุขสันต์วันปีใหม่ 2562

ภาพงานวัน Open House 2018