ข่าวประชาสัมพันธ์

พระราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งศาตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/115/T_0016.PDF

 

บัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรีเข้าศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา

 

บัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรีเข้าศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา

ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 7 มิถุนายน 2562

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย อาคารสารสนเทศ ชั้น 2

 

รายละเอียดการรับสมัคร กดที่นี่

 

หลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการเรียนล่วงหน้า กดที่นี่

 

 

 

แนะนำหลักสูตร IUP สำหรับ TCAS 62

ในระบบ TCAS 62 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้เปิดรับนิสิตใน English Program ใน 2 กลุ่มการรับสมัครด้วยกัน (คลิกที่ภาพเพื่อเข้าไปดูรายละเอียดหลักสูตร)

(1) Communication จำนวน 30 คน และ (2) EIIR จำนวน 30 คน