ข่าวประชาสัมพันธ์

สคบ. บริการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดซื้อซอฟต์แวร์เพื่อให้บริการแก่บุคลากรและนิสิตภายใต้เงื่อนไข

การใช้งานทั้งมหาวิทยาลัย (Campus License) ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้บุคลากรและนิสิตสามารถใช้ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้อง ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลด ซอฟต์แวร์ดังกล่าวและสามารถปรับปรุงรุ่นซอฟต์แวร์ใหม่ผ่าน Security patch หรือ Hot fix
ให้มีความทันสมัย ปลอดภัยและลดความเสี่ยงต่อปัญหา การโจมตี บุกรุกทางระบบ เครือข่าย เมื่อมีการแพร่กระจายของไวรัส เวิร์ม
โทรจัน หรือสปายแวร์ 


ปัจจุบันสำนักบริการคอมพิวเตอร์มีซอฟต์แวร์ให้บริการดังนี้

1. Microsoft Windows 8.1 64 bit(สำหรับบุคลากรเท่านั้น)
2. Microsoft Office 2013 64bit with Thai Language Pack(สำหรับบุคลากรเท่านั้น)
3. Kaspersky Endpoint Security
4. Adobe Creative Cloud(งดให้บริการสำหรับนิสิตชั่วคราว) 

คลิ๊กที่นี้ เพื่อดาวน์โหลด

 

ที่มา: https://download.ku.ac.th/

รวมทุนเรียนสหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกาถือเป็น 1 ในที่หมายทางการศึกษาของนักเรียนทั่วโลก เพราะมีมหาวิทยาลัยระดับคุณภาพให้เลือกมากที่สุด อย่างไรก็ตามดินแดนแห่งเทพีสันติภาพก็มีเรื่องทุนเรียนฟรีให้แก่อาคันตุกะผู้ใฝ่ศึกษาค่อนข้างจำกัด ถึงกระนั้นโดยภาพรวมแล้วก็ยังมีกว่า 20 แหล่งทุนเด่น ๆ ที่รวบรวมมาฝากกันในวันนี้ครับ
         ที่นี่มีทุนที่เป็น US government scholarships ทุนของInstitutions รวมไปถึงทุนของColleges and Universities ที่จะช่วยนักศึกษาต่างชาติทั้งแบบฟรีค่าเรียนทั้งหมดไปจนถึงช่วยในบางเงื่อนไข เช่น ค่าเรียนบางส่วน ค่าครองชีพ หรืออื่น ๆ ไปชมสรุปกันเลยว่ามีทุนอะไรบ้าง ใครที่ต้องการค้นรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถคลิกลิงก์ที่มีให้กันได้เลย
USA Government Scholarships for International Students »
Foreign Fulbright Student Program
ทุนฟุลไบรท์เป็นทุนที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในบรรดาทุนของสหรัฐ นี้คือทุนเต็มจำนวนสำหรับผู้เรียนจากต่างชาติที่ต้องการเดินทางมาศึกษาต่อในระดับ Master’s or PhD degree นอกจากนี้ยังเป็นทุนที่ช่วยเหลือในการศึกษาแบบ non-degree postgraduate studiesอีกด้วย การช่วยเหลือครอบคลุมหลายอย่าง ได้แก่ tuition fee, textbooks, airfare, a living stipend, and health insurance
http://www.scholars4dev.com/2876/usa-fulbright-scholarships-for-international-students/
 
Humphrey Fellowship Program
Hubert H. Humphrey Fellowship Programเป็นทุนระยะเวลา 1 ปีที่จะช่วยสร้างเสริมหรือเติมเต็มประสบการณ์วิชาชีพให้กับผู้ได้ทุนจากชาติต่าง ๆ ทั่วโลกที่ทางโปรแกรมกำหนดรายชื่อประเทศไว้ โดยผู้ที่จะผ่านการพิจารณาได้รับทุน จะคัดสรรจากความสามารถที่โดดเด่นของผู้สมัคร โดยเฉพาะภาวะของความเป็นผู้นำ รวมไปถึงภูมิหลังของการทำงานบริการสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐหรือเอกชนก็ตาม ทุนนี้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง
http://www.scholars4dev.com/2887/hubert-humphrey-fellowships-for-international-students/
 
US Colleges and Universities that offer Scholarships for International Students »
American University Scholarships
http://www.american.edu/admissions/international/firstyearmeritawards.cfm
        American University (AU)ให้ทุนช่วยเหลือบางส่วนสำหรับนักศึกษาปีแรกในระดับปริญญาตรี มูลค่าระหว่างU.S.$6,000 to U.S.$25,000 per academic year (renewable subject to conditions).
 
Amherst College Scholarships
https://www.amherst.edu/offices/financialaid/international_students/financialaid_award
          Amherst Collegeให้ทุนช่วยเหลือในลักษณะตามความจำเป็นของนักศึกษาต่างชาติ โดยเมื่อผ่านการรับเข้าศึกษาแล้วจึงจะถูกพิจารณาเรื่องนี้ บางครั้งทุนนี้เรียกว่า“aid package”เพราะอาจเป็นการช่วยที่รวมเรื่องช่วยด้านการจ้างงาน และช่วยเรื่องทุนพร้อม ๆ กัน
 
Berea College Scholarships
https://www.berea.edu/admissions/applying-for-admission/international-students/costs/
            Berea College เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งเดียวในสหรัฐที่ช่วยเรื่องเงินทุน 100% สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียนเรียนปีแรก เป็นการรวมด้านเงินช่วยเหลือและทุนเข้าด้วยกัน เพราะครอบคลุมค่าเรียน ห้องพัก ค่าอาหาร และค่าธรรมเนียม ส่วนในปีต่อ ๆ ไปจะช่วยอุดหนุนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายปีละ 1 พันเหรียญ แต่จะไม่มีการช่วยเรื่องหางานพิเศษให้ทำแต่อย่างใด
 
Clark University Scholarships
http://www.clarku.edu/undergraduate-admissions/financial-aid/international/global-scholars-program.cfm
           Clark University ให้ทุนในชื่อ Global Scholars Program สำหรับผู้มาศึกษาเป็นระยะเวลา 4 ปี โดยทุนมีมูลค่าไม่น้อยกว่า $5,000 per year ($20,000 for four years, contingent upon meeting academic standards for renewal) and a guaranteed $2,500 taxable stipend for a paid internship or research assistantship taken for academic credit during the summer following your sophomore or junior year is included with the award.
 
Colby-Sawyer College Scholarships
http://colby-sawyer.edu/admissions/financial-aid.html
          แม้ไม่ใช่ทุนเต็มจำนวน แต่นักศึกษาต่างชาติ ที่มีผลงานยอดเยี่ยม ก็จะได้รับการช่วยเหลือจาก Colby-Sawyer College โดยพิจารณาจาก GPA ในมูลค่าทุน $15,000 up to $24,000 per year
 
Columbia College Scholarships
http://www.ccis.edu/offices/financialaid/scholarshipfinder/InternationalStudents.asp
            Columbia College ให้ทุนกับนักศึกษาต่างชาติที่เรียนดี 20 ทุน โดยเป็นทุนที่ให้ครั้งเดียว มูลค่า 15%- 100% tuition reduction
 
Concordia College Scholarships
https://www.concordiacollege.edu/admission-aid/tuition-aid/types-of-aid/scholarships/concordia/international-2/
           Concordia ให้ความช่วย เหลือในลักษณะ partial financial assistance แก่นักศึกษาต่างชาติที่มีความสามารถด้านการศึกษาสูง ทุนมีมูลค่า สูงสุดไม่เกิน $25,000 per year.
 
Dartmouth College Scholarships
http://admissions.dartmouth.edu/financial-aid/apply-aid/international-students
          Dartmouth College มุ่งช่วยนักศึกษาในระดับปริญญาตรีจากทุกชาติทั้งในลักษณะให้ทุนและให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ในที่นี้รวมถึงเงินช่วยเหลือด้านค่าเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา
 
East Tennessee State University
http://www.etsu.edu/honors/international/internationalstudentscholarships/
          East Tennessee State University (ETSU)ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาจากนานาชาติที่มาเรียนทั้งระดับบัณฑิตศึกษาและปริญญาตรี ทุนครอบคลุมคิดเป็น 50% ของ total of in and out-of-state tuition and maintenance fees only ไม่รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย อื่น ๆ
 
East West Center Graduate Degree Scholarships
http://www.eastwestcenter.org/education/student-programs/opportunities-study/ewc-graduate-degree-fellowship
          East-West Center Graduate Degree Fellowship ช่วยเหลือด้านเงินทุนเป็นระยะเวลา ไม่เกิน 24 เดือน สำหรับการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก แก่ผู้สมัครจากเอเชียแปซิฟิกและสหรัฐ ที่เดินทางมาศึกษา หรือมาเข้าโปรแกรมพัฒนาการเป็นผู้นำที่ East-West Center หรือที่ University of Hawai’i
 
Emory College Scholarships
http://www.emory.edu/admission/admission/international_students/financial_aid_scholarships.html
          Emory College ช่วยเหลือด้านการเงินแก่นักศึกษาต่างชาติทุกปี พิจารณาจากความเป็นเลิศทางการศึกษา เดทไลน์ในการสมัคร 15 พฤศจิการยน
 
Illinois Wesleyan University Scholarships
http://www.iwu.edu/admissions/international/intscholar.html
           Merit-based scholarships เป็นทุนที่พิจารณาความสามารถของผู้สมัครเป็นเกณฑ์ รวมไปถึงผลคะแนนการสอบเข้าศึกษา ทุนมีมูลค่า $10,000 to $25,000 per year and are renewable for up to four years นอกจากนี้แต่ละปีอาจมี two full-tuition President’s International Student Scholarships ซึ่งให้เป็นระยะเวลา ตลอด 4 ปีของโปรแกรมการศึกษา   
 
Iowa State University International Merit Scholarships
http://www.admissions.iastate.edu/intl/ambassador_scholarships.php
          ชื่อทุน International Merit Scholarship ให้กับผู้แสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศในหลายด้าน ทั้งที่มีความสามารถพิเศษและโดดเด่นทางด้านใดด้านหนึ่ง หรือมากกว่า 1 ด้าน ในสาขาที่เกี่ยวกับ math and sciences, the arts, extracurricular activities, community service, leadership, innovation, or entrepreneurship ทุนมีมูลค่า $4,000 to $8,000 and are renewable.
 
Michigan State University International Scholarships
http://oiss.isp.msu.edu/students/financial.htm
           Michigan University ช่วยเหลือด้านเงินทุนแก่ผู้เรียนระดับปริญญาตรีและโทในจำนวนจำกัด แต่ไม่ใช่การช่วยตลอดโปรแกรมเรียนแต่อย่างใด
 
New York University Wagner Scholarships
http://wagner.nyu.edu/admissions/financialaid/scholarships.php
             The merit scholarships ของมหาวิทยาลัยมีตั้งแต่ทุนบางส่วนไปถึงทุนเต็มจำนวน มูลค่า ระหว่าง
$25,000-$47,000
 
Oregon University Scholarships
http://admissions.uoregon.edu/international/apply/scholarship
         แต่ละปี University of Oregon ให้ทุนรวมกว่า one million dollars หรือ 30-40 ทุน แก่นักศึกษาต่างชาติทั้งปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา มีมูลค่าระหว่าง  $7,500 – $30,000.
 
Wesleyan University Scholarships
http://www.wesleyan.edu/finaid/ProspectiveApplicants/Prospective1617appintlstudents.html
         Wesleyan University ช่วยเหลือด้านเงินทุนแก่นักเรียนต่างชาติทั้งผู้ที่มีคุณสมบัติตามกำหนด และที่มีความจำเป็นในการขอความช่วยเหลือด้านการเงิน แต่ละปีจะมีทุนแก่นักศึกษาจากเอเชีย 11 ทุนในชื่อFreeman Asian Scholars Program หรือช่วยเหลือประมาณ 15 คน จากผู้สมัครกว่า 400 คน
 
University of the West Scholarships
http://www.uwest.edu/site/index.php?option=com_content&view=article&id=379&Itemid=419
         ทุนของมหาวิทยาลัยชื่อ Lotus ช่วยเหลือผู้ที่มีมาตรฐานด้านผลการศึกษาระดับสูง และมีความจำเป็นเรื่องการเงินเพื่อเรียนที่West (UWest) โดยแต่ละปีมหาวิทยาลัยมีทุนให้ $5,000 หรือสูงสุด $10,000 เพื่อใช้สำหรับ tuition, mandatory fees, room and board, and other expenses
 
 Institutions that fund international scholarships for study in the US »
 Joint Japan World Bank Graduate Scholarships
http://www.scholars4dev.com/2735/japan-world-bank-graduate-scholarships-for-development-related-studies/
          สำหรับชาติที่เป็นสมาชิกของธนาคารโลก มีสิทธิขอทุนของ Joint Japan World Bank Graduate Scholarship Program เพื่อศึกษาโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับด้านการพัฒนา ณ มหาวิทยาลัยสหรัฐ 8 แห่งที่ร่วมโครงการ ในที่นี้รวมทั้ง Harvard University, John Hopkins University, University of Chicago, Cornell University and Columbia University
 
AAUW International Fellowships
http://www.scholars4dev.com/1877/aauw-international-fellowships-in-usa-for-women/
         AAUW (formerly known as the American Association of University Women)ให้ทุนแก่สตรีที่ไม่มีสัญชาติสหรัฐหรือไม่มีที่อยู่ถาวรที่นี่ และลงทะเบียนเรียนหรือทำวิจัยแบบเต็มเวลา โดยมูลค่าทุน $18,000 for Masters, 20,000 for PhD and $30,000 for Postdoctoral students
 
Aga Khan Foundation International Scholarship Programme
http://www.scholars4dev.com/2467/aga-khan-international-scholarships-for-developing-countrie/
          แต่ละปี Aga Khan Foundation ให้ทุนในจำนวนจำกัดในระดับ postgraduate studies แก่ผู้สมัครจากชาติกำลังพัฒนาที่กำหนด โดยเป็นผู้ไม่สามารถหาเงินช่วยเหลือด้านการศึกษาจากแหล่งอื่น ทั้งนี้ผู้ได้ทุนสามารถเลือกเรียนที่สถาบันใดก็ได้ทั่วโลกรวมทั้งในสหรัฐ ทุนมีมูลค่า 50% ของค่าเรียน

 

ที่มา: https://blog.eduzones.com/inter/165881

วันที่: 29 September 2016

เปิดรายวิชา ภาคต้น 2559

วิชา 01205492 Selected Topics in Power Engineering

(Practical Design for Electrical System in Buildings)

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

 

จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)

1.  รหัสวิชา                       01205492                                             3 (3-0-6)

     ชื่อวิชาภาษาไทย              เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

                                      (การออกแบบเชิงปฏิบัติการด้านระบบไฟฟ้าในอาคาร)

     ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ       Selected Topics in Power Engineering
                                      (Practical Design for Electrical System in Buildings)

2.  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          01205354 Power Systems in Buildings

3.  ความรู้พื้นฐานที่ต้องมี          เข้ารับการอบรมการใช้งานโปรแกรม AutoCAD ที่จัดโดยภาควิชา (ตารางการอบรมจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

4.  หลักการและเหตุผลในการเปิดรายวิชา

งานระบบไฟฟ้าภายในอาคารเป็นงานที่ครอบคลุมทักษะหลายด้าน ทั้งด้านการออกแบบ การติดตั้ง การทดสอบ รวมทั้งการบริหารทรัพยากรบุคคลและสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำให้การเรียนรู้เพื่อผลิตวิศวกรไฟฟ้าให้รองรับความต้องการของตลาดภาคอุตสาหกรรม รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ต้องประกอบไปด้วยส่วนทฤษฎี และส่วนปฏิบัติ การเรียนส่วนทฤษฎีเพียงส่วนเดียว ไม่สามารถทำให้นิสิตเชื่อมโยงเนื้อหาวิชาที่ได้เรียนรู้เข้ากับงานในส่วนการปฏิบัติงานจริงได้ในหลายส่วน นิสิตจึงไม่สามารถประกอบวิชาชีพได้ทันทีตามวัตถุประสงค์ของนายจ้าง ซึ่งอาจเป็นเงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าจ้างของวิศวกรโดยรวมให้ต่ำลงได้ และเพื่อช่วยลดช่องว่างในการถ่ายโอนความรู้ในทางทฤษฎีไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง จึงได้จัดให้มีวิชาเลือกที่ฝึกให้ว่าที่วิศวกรได้เรียนรู้แนวคิดและทักษะที่จำเป็นในการนำความรู้ด้านระบบไฟฟ้ามาเน้นใช้ภายในอาคารในการทำงานจริง โดยเรียนรู้ผ่านการลงมือปฎิบัติงานจริง ผ่านการดูงาน และจากการถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานจริงจากวิศวกรอาวุโสในภาคอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นวิศวกรมืออาชีพต่อไป และเป็นการเพิ่มประสิทธิผลในการผลิตบัญฑิตของภาควิชา ฯ

5.  วัตถุประสงค์ของรายวิชา

  1. ให้นิสิตรู้แนวทางในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบวิชาชีพ และสร้างทัศนคติที่ถูกต้องต่อการประกอบวิชาชีพวิศวกร
  2. ฝึกให้นิสิตมีทักษะในการออกแบบระบบไฟฟ้าในอาคาร โดยเน้นการปฏิบัติจริง
  3. ให้นิสิตได้เรียนรู้แนวทางการประกอบวิชาชีพทางด้านการออกแบบระบบไฟฟ้าในอาคาร จากวิศวกรผู้มีประสบการณ์


6.  วัน เวลา ห้องเรียน

          เวลาเรียน        วันเสาร์ เวลา 9.00-12.00 น.

          ห้องเรียน         (จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

7. คณะอาจารย์ผู้สอน

          ผศ.ดร.ปานจิต ดำรงกุลกำจร       email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          คุณธัมรัต พรหมเพ็ญรังษี (กรรมการผู้จัดการ บริษัท นอร์ธพลัส จำกัด) และคณะ

8เค้าโครงรายวิชา (Course Outline)          

                   

บทที่

หัวข้อ

เนื้อหาโดยสรุป

จำนวนชั่วโมง

1

Introduction

- แนะแนวทางการประกอบวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้ากำลัง

- องค์ประกอบของอาคาร

- กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างอาคาร

- งานวิศวกรรมระบบประกอบอาคารระบบอื่นที่นอกเหนือจากวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

3

2

Conceptual Design

- การกำหนดแนวคิดในการออกแบบงานระบบวิศวกรรมไฟฟ้าให้เหมาะสมสอดคล้องกับการใช้งานอาคารประเภทต่างๆ ในเบื้องต้น

6

3

Preliminary Design

- การออกแบบงานระบบวิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น หลังจากที่ได้รับความเห็นชอบในแนวคิดในการออกแบบ

6

4

Design Develop

- การออกแบบในขั้นพัฒนาแบบหลังจากที่ได้รับความเห็นชอบในขั้นออกแบบเบื้องต้นจากทางเจ้าของโครงการ

6

5

Detail Design/Tender Drawing

- การออกแบบรายละเอียดเพื่อใช้เป็นแบบสำหรับการประมูลเพื่อหาผู้รับเหมา โดยแบบจะต้องมีรายละเอียดเพียงพอในการถอดปริมาณเพื่อคิดราคา

6

6

Specification & BOQ

- รายการประกอบแบบ ข้อกำหนดทั่วไป ข้อกำหนดทางเทคนิค และรายการผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

- การจัดเตรียมแบบฟอร์มสำหรับกรอกปริมาณวัสดุและราคา

3

7

Tender Drawing Clarification

- การชี้แจงแบบและตอบคำถามของผู้รับเหมา

3

8

Tender Evaluation

- การพิจารณาตรวจสอบเอกสารเสนอราคา

6

9

Construction Drawing

- การตรวจสอบแบบเพื่อความสอดคล้อง

- การแก้ไข ปรับปรุงแบบเพิ่มเติมในระหว่างการออกแบบหรือระหว่างการประมูลหาผู้รับเหมา

6

 

 

9อุปกรณ์เพิ่มเติม

          วิชานี้เป็นวิชาบรรยายที่เน้นการปฏิบัติงานจริง นิสิตควรมีเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ที่ลงโปรแกรม AutoCAD Student version โดยนิสิตต้องเข้าไปสร้างแอคเคาน์ และดาวน์โหลดโปรแกรมได้ฟรี ที่ http://www.autodesk.com/education/free-software/autocad

 

นิสิตที่สนใจแจ้งชื่อ-สกุล รหัสนิสิตได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

นิสิตที่ลงชื่อใต้ประกาศในเฟสบุ๊คแล้ว ไม่ต้องส่งชื่อซ้ำ