ข่าวประชาสัมพันธ์

The Winner of Hackathon in Deep Learning

 

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลชนะเลิศในงาน Hackathon in Deep Learning จัดโดยภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท IBM Thailand ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 

 

อ่านเพิ่มเติม...

Congratulations!!!

 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าขอแสดงความยินดีกับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2560 ทุกท่าน

ท่านได้เพียรพยายาม ลงทุนทั้งเวลา ทรัพย์สิน แรงกายแรงใจจนได้รับความสำเร็จในวันนี้

ขอให้ท่านมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีความสุขในการดำเนินชีวิต มีสายตาและดวงใจให้กับคนรอบข้างและสังคม มีกำลังสนับสนุนให้มีสติ ปัญญา ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการก้าวย่างไปในทางที่ท่านหวังไว้อย่างมั่นคงและมั่งคั่ง

 

 

TOYOTA Drive Your Career 2018

TOYOTA Drive Your Career 

นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาและสนใจร่วมงานกับบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สามารถสมัครก่อนใครได้แล้ววันนี้ ที่ https://goo.gl/forms/wjvOQzTxEfebyPQN2