ข่าวประชาสัมพันธ์

The 4th IEEE WIECON-ECE 2018 conference/50TH ANNIVERSARY CELEBRATION

The 4th IEEE WIECON-ECE 2018 conference/50TH ANNIVERSARY CELEBRATION

 The EE-KU is celebrating fitty years leading center of teaching and research in electrical related technology and innovation. To celebrate the 50th anniversary in 2019, EE-KU will host a major conferment earlier at the end this year (14-16 December 2018).

The EE-KU department, IEEE Bangladesh section, IEEE Thailand Section and their respective WIE affinity groups have jointly organized the IEEE international Women in Engineer (WIE) Conference on Electrical and Computer Engineering (WIECON-ECE). The conference will be held in Pataya, Chonburi, Thailand on 14-16 December 2018.  The conference aims at bring together leading academic researchers and research scholars to exchange and share their experiences and research results on all aspects of Electrical Engineering and Computer Science.  It also provides an interdisciplinary platform for researchers, practitioners and educators to present and discuss the most recent innovations, trends, and concerns as well as practical challenges encountered and solutions adopted in the fields of Electrical and Computer Engineering. With the view to encourage participation of women scholars, each paper should have at least one female author. 

The IEEE WIECON-ECE 2018 will cover but not limited to following topics:

 • Antenna, Microwave & RF Engineering

 • AI, Computer Networks, Security & IOT

 • Biomedical Eng. & Bioinformatics

 • Cloud, Big Data & ICT

 • Computer Architecture & Systems

 • Computer Vision, Graphics & HCI

 • Devices, Materials & Processing

 • Electrical Machines & Drives

 • Humanitarian Technology

 • Nano & Semiconductor Technology

 • Photonic Technologies & Applications

 • Power Electronics

 • Power System & Renewable Energy

 • Robotics, Control & Automation

 • Software & Database Systems

 • Signal, Image & Video Processing

 • VLSI, Circuits & Systems

 • Wireless & Optical Communication

 

All honourable authors are kindly encouraged to contribute to and help shape the conference through submissions of their research papers. Also, high quality research contributions describing original and unpublished results of conceptual, constructive, empirical, experimental, or theoretical work in all areas of Electrical and Computer Engineering are cordially invited for presentation at the conference.

Conference Schedule

Special/Tutorial Session submission

12 Aug 2018

Regular Paper Submission

26 Aug 2018

Notification of Acceptance

15 Oct 2018

Camera Ready Submission

31 Oct 2018

Registration 

31 Oct 2018

 

Conference Registration Fee

International Fee (USD)

IEEE Member

Non-IEEE Member

Early Bird

250

300

Normal

300

350

Student

200

250

 

Local (Thai bahts )

IEEE Member

Non-IEEE Member

Early Bird

8,000

9,500

Normal

9,500

11,000

Student

6,500

8,000

 

 

The Winner of Hackathon in Deep Learning

 

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลชนะเลิศในงาน Hackathon in Deep Learning จัดโดยภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท IBM Thailand ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 

 

อ่านเพิ่มเติม...

Congratulations!!!

 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าขอแสดงความยินดีกับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2560 ทุกท่าน

ท่านได้เพียรพยายาม ลงทุนทั้งเวลา ทรัพย์สิน แรงกายแรงใจจนได้รับความสำเร็จในวันนี้

ขอให้ท่านมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีความสุขในการดำเนินชีวิต มีสายตาและดวงใจให้กับคนรอบข้างและสังคม มีกำลังสนับสนุนให้มีสติ ปัญญา ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการก้าวย่างไปในทางที่ท่านหวังไว้อย่างมั่นคงและมั่งคั่ง