ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ NECTEC eCamp 2018

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดทำโครงการค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ NECTEC eCamp 2018 ขึ้น

ระหว่างวันที่ 15-19 ต.ค. 2561 ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

 

รางวัล IEEE Young Engineer Award 2018

 

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ที่ได้รับ รางวัล 

IEEE PES Thailand Chapter Young Engineer Award 2018

โดยได้เข้ารับรางวัลกับ ดร.ศิริ จิระพงษ์พงธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในงาน IEEE PES Dineer Talk เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561

 

 

 

บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง วิศวกรรมไฟฟ้า

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ทุกคน

ปีนี้ภาควิชามีบัณฑิตที่ได้เกียรตินิยมอันดับ 1 ทั้งหมด 7 คน

นอกจากนั้นยังมีบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 2 อีก 13 คน

ดูรายชื่อที่นี่ Click