ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาเพื่อรับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต อีกสาขาหนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2558 12 มีนาคม 2558
ุ6 กพ.58 ขอเชิญฟังบรรยายในกลุ่มหัวข้อ cloud computing 02 กุมภาพันธ์ 2558
ทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับนิสิตพิการ 05 มกราคม 2558
ทุนปริญญาโท-เอก โครงการ LOTUS+ ภายใต้การสนับสนุนของ Erasmus Mundus Action 2 project 05 มกราคม 2558
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย 24 ธันวาคม 2557
ระบบลงทะเบียนยืนยันการเข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 26 พฤศจิกายน 2557
มีดิกชั่นนารี แจก สำหรับนิสิตวิศวกรรมไฟฟ้าปี 2 -4 05 พฤศจิกายน 2557
การรับเข้าศึกษาต่อผ่านระบบโครงการนับตรง 2558 31 ตุลาคม 2557
รับสมัครวิศวกรไฟฟ้า/คอมพิวเตอร์/สื่อสาร/สารสนเทศ 17 ตุลาคม 2557
ทุนการศึกษาเอสโซ่สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปี 17 ตุลาคม 2557