ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ประจำปีการศึกษา 2560 19 ตุลาคม 2561
WIECON ประชาสัมพันธ์งานประกวดโครงงาน Humanitarian project 18 ตุลาคม 2561
โครงการค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ NECTEC eCamp 2018 13 ตุลาคม 2561
รางวัล IEEE Young Engineer Award 2018 13 ตุลาคม 2561
บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง วิศวกรรมไฟฟ้า 13 ตุลาคม 2561
The 4th IEEE WIECON-ECE 2018 conference/50TH ANNIVERSARY CELEBRATION 25 พฤษภาคม 2561
The Winner of Hackathon in Deep Learning 01 ธันวาคม 2560
Congratulations!!! 16 พฤศจิกายน 2560
TOYOTA Drive Your Career 2018 30 ตุลาคม 2560
KU-TCAS'61 : รับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 โครงการหลักสูตรนานาชาติ/ภาคภาษาอังกฤษ 30 ตุลาคม 2560