ข่าวกิจกรรมนิสิต

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
รับสมัครนิสิตหอพัก ปการศึกษา 2557 01 กรกฎาคม 2557
ตรวจสอบรายชื่อนิสิตที่ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อบังคับ 24 มิถุนายน 2557
สำนักหอสมุด แจ้งเวลาทำการช่วงภาคฤดูร้อน 13 มิถุนายน 2557
รับสมัครรับทุนนิสิตดีเด่น (ได้รับการยกเว้น ค่าธรรมเนียมการศึกษา) 03 มิถุนายน 2557
ระบบยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์ 31 มีนาคม 2557
ปฐมนิเทศฝึกงาน นิสิตวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2557 วันที่ 22 มีนาคม 2557 28 กุมภาพันธ์ 2557
รับสมัครวิศวกรไฟฟ้าหลายตำแหน่ง 03 มกราคม 2557
บริษัทที่รับสมัครงาน 02 ตุลาคม 2556
การฝึกงาน/โปรเจ็ค 05 กรกฎาคม 2556
ลิงค์สำหรับตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556 30 เมษายน 2553