ข่าวกิจกรรมนิสิต

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
ขอเชิญนิสิตปี 3-4 เข้าอบรมภายใต้โครงการ Telecom Seed 03 กุมภาพันธ์ 2558
ทุนการศึกษา แบบผูกพัน จาก กฟผ. 15 มกราคม 2558
ทุนการศึกษาแบบผูกพัน TOT 13 มกราคม 2558
ตารางสอบ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 11 มกราคม 2558
สภาวิศวกรรับรองหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า สำหรับผู้เข้าศึกษาในปี 2556-2560 11 มกราคม 2558
กำหนดการกิจกรรมโครงการ Open House ครั้งที่ 19: 10-11 พย. 58 31 ตุลาคม 2557
รับสมัครนิสิตฝึกงาน โครงการ Esso Challenge – Innovative Internship 17 ตุลาคม 2557
ตารางสอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 04 สิงหาคม 2557
ประเมินโครงการแนะแนวการแยกสาขาเรียนในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 25 กรกฎาคม 2557
กําหนดการฝึกซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี พ.ศ. 2557 18 กรกฎาคม 2557