บัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรีเข้าศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา

 

บัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรีเข้าศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา

ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 7 มิถุนายน 2562

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย อาคารสารสนเทศ ชั้น 2

 

รายละเอียดการรับสมัคร กดที่นี่

 

หลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการเรียนล่วงหน้า กดที่นี่