รางวัล IEEE Young Engineer Award 2018

 

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ที่ได้รับ รางวัล 

IEEE PES Thailand Chapter Young Engineer Award 2018

โดยได้เข้ารับรางวัลกับ ดร.ศิริ จิระพงษ์พงธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในงาน IEEE PES Dineer Talk เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561