อ.ดร. บุศรา พิริยะอนนท์
Busara Piriyanont

รหัสอาจารย์:E5072
ห้องพัก:ห้อง 0603 (A3) อาคาร 14 
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                  
โทรศัพท์: 02-797-0999 ต่อ 1510
โฮมเพจ:

 

 

ประวัติการศึกษา

Ph.D. (Electrical Engineering), The University of Newcastle, Australia, 2015
M.Eng. (Mechanical Engineering) First Class Honors, Toyohashi University of Technology, Japan, 2010
B.Eng. (Electrical Engineering) First Class Honors, SIIT Thammasat University, Thailand, 2008.

 

สาขาวิจัยที่เชี่ยวชาญ

Microelectromechanical System (MEMS),

Dynamic and Control System, Force control,

Micro sensor, Micromanipulation system,

Robotic and Intelligent system.

 

ผลงาน

Journal
  • B. Piriyanont, A.G. Fowler, S. O. R. Moheimani, "Force-Controlled MEMS Rotary Micro-Gripper", IEEE Journal of Microelectromechanical Systems, Accepted for publication, 2015.
  • B. Piriyanont, S. O. R. Moheimani, "MEMS Rotary Micro-gripper with Integrated Electrothermal Force Sensor", IEEE Electron Device Letters, Vol. 23, No. 6, December 2014, pp. 1249-1251. 
  • B. Piriyanont, N. Uchiyama, S. Shigenori, "Model Reference Control for Collision Avoidance of a Human-Operated Quadrotor Helicopter", Journal of Advanced Computational Intelligence and Intelligent Informatics, Vol. 15, No. 5, 22 March 2011, pp.617-623. 

 

Conference
  • B. Piriyanont, S. O. R. Moheimani, A. Bazaei, "Design and Control of a MEMS Micro-gripper with Integrated Electro-thermal Force Sensor", Proc. Australian Control Conference, Perth, Australia, November 2013. 
  • B. Piriyanont, S. O. R. Moheimani, "Design, Modeling, and Characterization of a MEMS Micro-gripper with an Integrated Electrothermal Force Sensor", Proc. IEEE/ASME International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics, Wollongong, Australia, July 2013.
  • B. Piriyanont, N. Uchiyama, S. Shigenori, "COLLISION AVOIDANCE CONTROL FOR A HUMAN-OPERATED QUADROTOR HELICOPTER", Proceedings of the 2010 International Symposium on Flexible Automation (ISFA) International Conference, July 12-14, 2010, Tokyo, Japan, JPL-2489 
  • P. Jiewpaibul, B. Piriyanont, "Fuzzy Controller and Image Enhancement for Slit Lamp Microscopy", Proceedings of the 2008 Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI) International Conference, May 14-16, 2008, Krabi, Thailand, page 521-524.