ผู้บริหารภาควิชา

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ดร. นิธิพัฒน์  ทีรฆวณิช

Dr. Nithiphat  Teerakawanich

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel.: 02-797-0999  ต่อ 1529

 

รองหัวหน้าภาควิชา

ผศ.ดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Tel.: 02-797-0999 ต่อ 1543

รองหัวหน้าภาควิชา

ดร.วีรวุฒิ  กนกบรรณากร

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel.: 02-797-0999 ต่อ 1512