อ.ดร. วีรวุฒิ กนกบรรณกร
Weerawoot Kanokbannakorn 

รหัสอาจารย์: E5069
ห้องพัก: อาคาร 2 ชั้น 2
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 02-797-0999 ต่อ 1512
โฮมเพจ:

 

ประวัติการศึกษา

B. Eng. in Electrical Engineering, Kasetsart University, 2006

 

M. Eng. in Electrical Engineering, Kasetsart University, 2008

 

D. Eng. in Electrical Engineering, Kasetsart University, 2013

สาขาวิจัยที่เชี่ยวชาญ

Power Quality

Power system reliability

Power system simulation and modeling

Power system analysis 

ผลงาน

  • Kanokbannakorm, W., Saengsuwan, T. and Sirisukprasert S. 2008. The studies of a transmission system and distribution system voltage sags correlations. Proceeding of the 5th International Conference on Electrical and Computer Engineering, 1033-1036.
  • Kanokbannakorm, W., Saengsuwan, T. and Sirisukprasert, S. 2011. The Modeling of AC Magnetic Contactor for Immunity Studies and Voltage Sag Assessment. Proceeding of the 8th International Conference on Electrical and Computer Engineering, 621-624.
  • Kanokbannakorm, W., Saengsuwan, T. and Sirisukprasert, S. 2011. Unbalanced voltage sag source location identification based on superimposed quantities and negative sequence. Proceeding of the 8th International Conference on Electrical and Computer Engineering, 617-620.
  • Kanokbannakorm, W., Saengsuwan, T. and Sirisukprasert, S. 2011. The Impacts of Voltage Sag on AC Magnetic Contactors. Proceeding of the 34rd Electrical Engineering Conference, 65-68. (in Thai)
  • Kanokbannakorm, W., Saengsuwan, T. and Sirisukprasert, S. 2013. Using Superimposed Quantity Theory and Negative Sequence Network for Unbalanced Voltage Sag Source Detection. Engineering Journal Khon Kaen University, 40 (3). (in Thai)
  • Kanokbannakorm, W., Saengsuwan, T. and Sirisukprasert, S. 2014. A Novel Simulation of AC Magnetic Contactor Based on Electromagnetic Transients Program. IEEJ Transactions on Electrical and Electronic Engineering. To be published in March 2014 9 (2).