การเสนอสถานที่ฝึกงาน

ให้นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าที่ต้องการเสนอสถานที่ฝึกงานแบบ 1.1 เริ่มกรอกข้อมูลในเวปฝึกงานและเขียนคำตอบในใบมุ่งมั่นดังเอกสารแนบ ทั้งนี้ขั้นตอนการดำเนินการต่างๆแสดงในไฟล์ ขบวนการการสมัครแบบ 1.1

ให้นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าที่ต้องการสมัครฝึกงานแบบ 1.2 เริ่มกรอกข้อมูลในเวปฝึกงาน ทั้งนี้ขั้นตอนการดำเนินการต่างๆแสดงในไฟล์ ขบวนการการสมัครแบบ 1.2

Attachments:
Download this file (DiagramFor1-1.pdf)ขบวนการการสมัครแบบ 1.1[ ]1976 Kb
Download this file (DiagramFor1-2.pdf)ขบวนการการสมัครแบบ 1.2[ ]2136 Kb
Download this file (ใบมุ่งมั่น-57.pdf)ใบมุ่งมั่น[สำหรับนิสิตวิศวกรรมไฟฟ้าที่ต้องการเสนอที่ฝึกงานแบบ 1.1 ]48 Kb