ผศ. ดร. กาญจนพันธุ์  สุขวิชชัย
Asst. Prof. Dr. Kanjanapan Sukvichai

รหัสอาจารย์:E5018
ห้องพัก:อาคาร 2 ชั้น 3 (ด้านธุรการ)
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                                
โทรศัพท์: 02-797-0999 ต่อ 1566
โฮมเพจ:

 

 

ประวัติการศึกษา

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545

M.Sc.  (Electrical and Computer Engineering) The University of New Haven, USA, 2549

D.Eng. (Mechatronics), AIT, 2557

 

Professional Experience

 

World RoboCup Organization

(Small Size Robot Soccer League)                                            2009 – 2014               

Position:  Executive Committee, Technical Committee and Organizing Committee         

(RoboCup At Home League)                                                     2017 – 2018               

Position: Thailand’s collaborator of RoboCup @Home education, RoboCup Japan Organizing Committee

World Robot Summit (Japan)

Position: Competition Committee for the Service Robotics Challenge for World Robot Summit     Sep 2018 – July  2019

 

 

สาขาวิจัยที่เชี่ยวชาญ

1) Robot Design (Mechanics, Embedded, Electronics, Control, Path Planning, AI )

2) Control Algorithm (Robust, Optimal, Adaptive, Modern Control)

3) Computer (Linux, Windows, Embedded Linux, Linux Driver, Computer Vision)

 

ผลงาน

 

Paper Awards

 

-          Best paper award (ICESIT-ICICTES 2018Thailand)

-          Best paper award (IC-ICTES 2017 Thailand)

-          Best paper award bronze prize (ICEIC 2016 Vietnam)

-          Best paper award (ITC-CSCC 2105 South  Korea)

 

Selected Robot Competition Awards

 

-          3rd Place from RoboCup 2008 in Small size Soccer Robot Competition (China)

-          Champion from RoboCup 2009 in Small size Soccer Robot Competition (Austria)

-          Champion from RoboCup 2010 in Small size Soccer Robot Competition (Singapore)

-          Champion from RoboCup 2011 in Small size Soccer Robot Competition (Turkey)

-          Champion from RoboCup 2012 in Small size Soccer Robot Competition (Mexico)

-          8th Place from RoboCup 2012 in At Home Robot Competition (Mexico)

-          7th Place from RoboCup 2014 in At Home Robot Competition (Netherland)

-          9th Place from RoboCup 2015 in At Home Robot Competition (China)

-          2nd Place from RoboCup Japan 2017 in At Home EDU Robot Competition (Japan)

-          2nd Place from RoboCup Asia Pacific 2017 in At Home Robot Competition (Thailand)

-          3rd Place from RoboCup Asia Pacific 2017 in Small size Soccer Robot Competition (Thailand)

-          2nd Place from RoboCup 2018 in At Home EDU Robot Competition (Canada)

 

Publications

 

 1. Kanjanapan Sukvichai, Pruttapon Maolanon, Kittinon sawanyawat andWarayut Muknumporn, Food categories classification and Ingredients estimation using CNNs on Raspberry Pi 3, 2019 10th International Conference of Information and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES 2019), 25 – 27 March 2019, Bangkok, Thailand, 2019
 2. Pruttapon Maolanon, Kanjanapan Sukvichai, Nattapon Chayopitak and Atsushi Takahashi, Indoor Room Identify and Mapping with Virtual based SLAM using Furnitures and Household Objects Relationship based on CNNs, 2019 10th International Conference of Information and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES 2019), 25 – 27 March 2019, Bangkok, Thailand, 2019
 3. Pruttapon Maolanon and Kanjanapan Sukvichai, Development of a Wearable Household Objects Finder and Localizer Device using CNNs on Raspberry Pi 3, The 4th IEEE international Women in Engineering (WIE) Conference on Electrical and Computer Engineering 2018 (IEEE WIECON-ECE 2018), Pattaya, Thailand. 2018.
 4. Kanjanapan Sukvichai, Patchareeporn Chuengsutthiwong, Pearpeerune Uthaisang and Pruttapon Maolanon, Hidden Dot Patterns Recognition using CNNs on Raspberry Pi Zero W , The International Conference of Information and Communication Technology for Embedded Systems joint with the International Conference on Embedded Systems and Intelligent Technology (ICESIT-ICICTES 2018), Khon Kaen, Thailand, 2018.
  * Best Paper Award
 5. Kanjanapan Sukvichai, Kandith Wongsuwan, Chanunya Loraksa and Surachat Chantarachit, Simple 3D Splint Reconstruction using a Low Cost Smart Phone Line Laser 3D Scanner, International Conference on Electronics, Information, and Communication 2018 (ICEIC2018), Honolulu, USA, January 2018.
 6. Konlayut Songkrasin, Kanjanapan Sukvichai, Kandith Wongsuwan, Nattapon Chayopitak and Yasuharu Koike, Design of a Visual Control Based using Optical Flow for a Ball-Riding Robot, International Conference on Electronics, Information, and Communication 2018 (ICEIC2018), Honolulu, USA, January 2018.
 7. Kanjanapan Sukvichai, Pruttapon Maolanon and Konlayut Songkrasin, Design of a Double-Propellers Wall-Climbing Robot, 2017 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics (ROBIO2017), Macau, China, 2017
 8. Kandith Wongsuwan and Kanjanapan Sukvichai, Generalizing Corrective Gradient Refinement in RBPF for Occupancy Grid LIDAR SLAM, 2017 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics (ROBIO2017), Macau, China, 2017
 9. Kanjanapan Sukvichai, Konlayut Songkrasin and Panya Lao-Anatana, Design of a Fuzzy Logic Controller on an ARM-Cortex M3 using FreeRTOS for a Ball-Riding Robot, the 32nd International Technical Conference on Circuits, Systems, Computers, and Communications (ITC-CSCC2017), Busan, South Korea, 2017.
 10. Pattaraporn Tulathum, Benjarut Sripetchdanon, Kanjanapan Sukvichai and Konlayut Songkrasin, Development of a Cooperative Restaurant Service Robots System based on ROS, the 32nd International Technical Conference on Circuits, Systems, Computers, and Communications (ITC-CSCC2017), Busan, South Korea, 2017.
 11. Rapeepong Rattanawaorahirunkul, Peerayot Sanposh, Kanjanapan Sukvichai, Yodyium Tipsuwan, and Phakhachon Hoonsuwan, Feedback Linearization with PID Controller Design for Autonomous Underwater Vehicle Using Particle Swarm Optimization (PSO) , the 32nd International Technical Conference on Circuits, Systems, Computers, and Communications (ITC-CSCC2017), Busan, South Korea, 2017.
 12. Konlayut Songkrasin , Kanjanapan Sukvichai , Nut Kaewnark  and Thanachote Visetsuthimont, Design and Development of a Soccer Robot For Education using Personal Smartphone Interface, The Conference of TRS on Robotics and Industrial Technology 2017  (CRIT 2017), Bangkok, June 2017.
 13. Panya Lao-Anatana, Kanjanapan Sukvichai, Konlayut Songkrasin and Pattaraporn Tulathum, Implementation of a ball-riding robot controller using FreeRTOS, The 8th annual International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES 2017), Bangsaen,  May 2017, Thailand.
 14. Kanjanapan Sukvichai, Konlayut Songkrasin and Teeratath Ariyachartphadungkit , Design of the Multi-tasks Multi-processors System for an Underwater Robot, The 8th annual International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES 2017), Bangsaen,  May 2017, Thailand.
  * Best Paper Award.
 15. Jantanee Rungrangpitayagon, Sirivat Poonvasin, Peerayot Sanposh, Rapeepong Rattanawaorahirunkul, Kanjanapan Sukvichai and Chanin Panjapornpon, Feedback Linearization-Based PI Controller for Continuous pH Process System, The 8th annual International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES 2017), Bangsaen,  May 2017, Thailand.
 16. Kanjanapan Sukvichai, Design of a Fuzzy Logic Adaptive Optimal Robust Controller for a Ball-Riding Robot, International Conference on Electronics, Information, and Communication 2016 (ICEIC2016), Danang, January 2016, Vietnam. * Best Paper Award Bronze Prize.
 17. Panya Lao-anantana, Kanjanapan Sukvichai and Patamaporn Sripadungtham, Development of a Motion Controller for a Parachute Rice Sprout Transplanter, International Conference on Electronics, Information, and Communication 2016 (ICEIC2016), Danang, January 2016, Vietnam.
 18. Kanjanapan Sukvichai, Nut Kaewnark, Kandith Wongsuwan and Piyamate Wisanuvej,  Implementation of Visual Odometry Estimation for Underwater Robot on ROS by using RaspberryPi 2, International Conference on Electronics, Information, and Communication 2016 (ICEIC2016), Danang, January 2016, Vietnam.
 19. Teeratath Ariyachartphadungkit, Kanjanapan Sukvichai, Rangsarit Vanijjirattikhan and Shoichi Hasegawa, Implementation of PID Posture Controller for 6 DOF Underwater Robot, International Conference on Electronics, Information, and Communication 2016 (ICEIC2016), Danang, January 2016, Vietnam.
 20. Kandith Wongsuwan and Kanjanapan Sukvichai , Development of Visual Odometry Estimation for an Underwater Robot Navigation System, IEIE Transactions on Smart Processing and Computing, Volume 4  Number 4  August  31, 2015, ISSN 2287-5255, pp 216-223, IEIE, South Korea, 2015
 21. Alfredo Weitzenfeld, Joydeep Biswas, Mehmet Akar, and Kanjanapan Sukvichai , RoboCup Small-Size League: Past, Present and Future,  Notes in Computer Science Volume 8892 , 2015 , pp 611- 623. ISBN 978-3-319-18614-6 , Springer International Publishing Switzerland,  2015
 22. Kanjanapan Sukvichai, Optimal Robust Controller for a Ball-Riding Robot, 30th ITC-CSCC 2015, Seoul, June 2015, South  Korea. * Best Paper Award.
 23. Teeratath Ariyachartphadungkit, Kanjanapan Sukvichai and Rangsarit Vanijjirattikhan, Design of the PID Posture Controller for 6-DOF Underwater Robot, 30th ITC-CSCC 2015, Seoul, June 2015, South Korea.
 24. Kandith Wongsuwan and Kanjanapan Sukvichai, Visual Odometry Estimation for an Underwater Robot Navigation, 30th ITC-CSCC 2015, Seoul, June 2015, South  Korea.
 25. Krit Chaiso and Kanjanapan Sukvichai, Comparison of Deep Learning Algorithms Based on Face Recognition, 30th ITC-CSCC 2015, Seoul, June 2015, South  Korea.
 26. Krit Chaiso, Jaktip Yodsri and Kanjanapan Sukvichai, Adaptive Feature Extraction Using Sparse Autoencoder Based On Bag-of-Word Model, 30th ITC-CSCC 2015, Seoul, June 2015, South Korea.
 27. Bhirawich Pholpoke, Krit Chaiso and Kanjanapan Sukvichai, Odometry Estimation Using Multi-Sensors Fusion for an Indoor Omni-directional Mobile Robot, 29th ITC-CSCC 2014, Phuket, July 2014, THAILAND.
 28. Kanjanapan Sukvichai, PID surface Sliding Mode Control of a Ball-Riding Robot, 29th ITC-CSCC 2014, Phuket, July 2014, THAILAND.
 29. Kanjanapan Sukvichai, Jaktip Yodsri and Thanarat Chaveekolakit, Object Avoidance using Fusion of Kenect 3D Point Clouds and Laser Range Finder Information for a Mobile Robot, 29th ITC-CSCC 2014, Phuket, July 2014 ,THAILAND.
 30. Kanjanapan Sukvichai and Manukit Parnichkun, Double-level ball-riding robot balancing: From system design, modeling, controller synthesis, to performance evaluation, An International Journal Mechatronics , issue 24, pp. 519–532, ISSN: 0957-4158, ELSEVIER, IPF 1.823, 2014
 31. Sukvichai, K., Chaiso, K and Yordsri, J. Object Recognition and Localization using Naïve Bayes Nearest Neighbor,  1st International Conference on Information Technology and Electronics Commerce, Harbin, Dec 2013, CHINA.
 32. Sukvichai, K., Ariyachartphadungkit, T. and Chaiso, K. Robot Hardware, Software, and Technologies behind the SKUBA Robot Team, Lecture Notes in Computer Science Volume 7416, 2012, pp 13-24. ISBN 978-3-643-32059-0.
 33. Sukvichai, K. and Fish, A. The Development of Nonlinear Model Reference PID Controller for a bipedal robot, Journal of Computer Science, Informatics & Electrical Engineering, Volume 3, Issue 1, 2011.
 34. Wasuntapichaikul, P., Sukvichai, K. and Tipsuwan Y. Implementation of Torque Controller for Brushless Motors on the Omni-directional Wheeled Mobile Robot. In Proceedings of ITC-CSCC 2010, International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications, July 2010, THAILAND.
 35. Sukvichai, K. and Wechsuwanmanee, P. Development of the Modified Kinematics for a Wheeled Mobile Robot. In Proceedings of ITC-CSCC 2010, International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications, July 2010, THAILAND.
 36. P. Hoonsuwan, S. Sillapaphiromsuk, K. Sukvichai, A. Fish Jr., Designing a Stable Humanoid Robot Trajectory using a Real Human Motion, ECTI-CON 2009, Pattaya, Thailand, Volume 1, pp. 336-339.
 37. K. Sukvichai, A. Fish Jr., The Application of the Nonlinear Model Reference PID Controller for a Planar Robot Arm , ECTI-CON 2008, Krabi, Thailand, Volume 2, pp. 637-640.