ลิงค์ที่น่าสนใจ

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ อ่านรายละเอียดในไฟล์แนบด้านล่าง

 

ลิงค์ด่วน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

งานวิจัย
สำนักหอสมุดเปิดให้บริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย 

 

ภาษี

เครื่องมือคำนวณการวางแผนทางการเงินเพื่อประหยัดภาษี

บทความลดหย่อนภาษี ฉบับมนุษย์เงินเดือน

ลิงค์ตรวจสอบรายชื่อสถานศึกษาและสถานประกอบการที่สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้

Attachments:
Download this file (professorPromote_2561_43.PDF)professorPromote_2561_43.PDF[หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐]437 Kb