ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
GSPP สำหรับภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 03 ตุลาคม 2562
โครงการ GSPP ปีการศึกษา 2562 20 มิถุนายน 2562
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา 2562 19 มิถุนายน 2562
พระราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งศาตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 12 พฤษภาคม 2562
บัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรีเข้าศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา 23 เมษายน 2562
แนะนำหลักสูตร IUP สำหรับ TCAS 62 09 กุมภาพันธ์ 2562
รางวัล 2019 TRF-OHEC-Scopus Young Researcher Awards 12 มกราคม 2562
สุขสันต์วันปีใหม่ 2562 01 มกราคม 2562
ภาพงานวัน Open House 2018 28 พฤศจิกายน 2561
ประชาสัมพันธ์การบรรยายเรื่อง Practical Presentation สำหรับนิสิตปริญญาตรี 02 พฤศจิกายน 2561