ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
โครงการ GSPP ปีการศึกษา 2562 20 มิถุนายน 2562
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา 2562 19 มิถุนายน 2562
พระราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งศาตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 12 พฤษภาคม 2562
บัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรีเข้าศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา 23 เมษายน 2562
แนะนำหลักสูตร IUP สำหรับ TCAS 62 09 กุมภาพันธ์ 2562
รางวัล 2019 TRF-OHEC-Scopus Young Researcher Awards 12 มกราคม 2562
สุขสันต์วันปีใหม่ 2562 01 มกราคม 2562
ภาพงานวัน Open House 2018 28 พฤศจิกายน 2561
ประชาสัมพันธ์การบรรยายเรื่อง Practical Presentation สำหรับนิสิตปริญญาตรี 02 พฤศจิกายน 2561
บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ประจำปีการศึกษา 2560 19 ตุลาคม 2561