ติดต่อเรา

ที่อยู่

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

    50 ถ.งามวงศ์วาน  แขวง ลาดยาว 

    เขต จตุจักร  กทม. 10903

โทรศัพท์: 02-797-0999 ต่อ 1503, 1504

โทรสาร: 02-797-0999 ต่อ 1550 

 

แผนที่

        

 2013-08-07
View วิศวกรรมไฟฟ้า ม.เกษตรศาสตร์ in a larger map

 

แผนผังห้องพักอาจารย์ 

ผังห้องพักอาจารย์ตึก 2 

ผังห้องพักอาจารย์สาขาสื่อสาร ตึก 14 

 

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

 

URL: http://www.ee.ku.ac.th